Đặt lịch sửa chữa

Vui lòng liên hệ Nissan Careline 1800 6883 hoặc hotline của Đại lý để đặt lịch hẹn trước khi đến làm dịch vụ tại Đại lý